Najbardziej zauważalną różnicą między oryginalnym klientem GG a Karaluchem jest zupełnie inny układ i kolorystyka okien programu. Oto nagłówek głównego okna:


Wbrew oczekiwaniu, przycisk zamknięcia okna znajduje się zawsze w lewym górnym rogu, zaś dwa przyciski po prawej stronie to kolejno: przycisk zmiany rozmiaru i przycisk minimalizacji. Pomysł umieszczania przycisku zamknięcia po lewej stronie pochodzi z systemu operacyjnego montowanego w Amigach 500+/600/1200, do którego nawiązuje także wygląd przycisku. Przycisk zmiany rozmiaru skutkuje pojawieniem się okna rozmiaru, w którym wpisujemy szerokość i wysokość okna w pikselach. Przycisk minimalizacji powoduje minimalizację programu do zasobnika systemowego.

Również na oknie rozmowy znajdują się dwa przyciski: zamknięcia i minimalizacji. Przycisk minimalizacji (po prawej stronie) zwija okno rozmowy do zasobnika systemowego, zaś dostęp do niego jest możliwy poprzez przyciśnięcie prawego przycisku myszy nad ikonką Karalucha w zasobniku, co spowoduje wyświetlenie wszystkich otwartych okien. Przycisk zamknięcia natomiast (po lewej) zamyka okno i czyści całą treść dotychczasowej rozmowy.

Kolejna różnica polega na sposobie zmiany statusu: w Karaluchu mamy do czynienia z trzema zaledwie rodzajami statusu: dostępny, zaraz wracam oraz nie ma mnie, który zastępuje znane z GG "niewidoczny" i "niedostępny", w zależności od tego, czy użytkownik jest połączony z serwerem. Każdy status może być ponadto ustawiony jako "opisowy", czyli można do niego dołączyć opis tekstowy nie przekraczający ustalonej długości.

Jest jeszcze jedno udoskonalenie, może mało zauważalne, ale za to całkiem przydatne. Przy wysyłaniu wiadomości nasza wypowiedź nie pojawia się w oknie rozmowy od razu, ale dopiero po potwierdzeniu otrzymania z serwera, czyli w praktyce z bardzo niewielkim opóźnieniem. Ma to tą pozytywną stronę, że na bieżąco orientujemy się, które wiadomości dotarły do serwera, a które nie, co w przypadku problemów z połączeniem odgrywa niekiedy krytyczną rolę. Co więcej, z potwierdzenia dowiadujemy się także, czy wiadomość powędrowała bezpośrednio do odbiorcy, czy też oczekuje na serwerze (z przyczyn niedostępności rozmówcy), lub nie została dostarczona. Jedynie w przypadku, gdy rozmówca jest niewidoczny, wszystkie wiadomości pojawiają się jako oczekujące.

W tym przypadku widzimy, że rozmówca nie otrzymał naszego ostatniego pytania. Wypowiedzi rozmówcy pojawiają sie w kolorze niebieskim, zaś wypowiedziane przez nas są brązowe. Poza tym wypowiedzi dostarczone są lekko zielonkawe, zaś wypowiedzi oczekujące na serwerze są lekko żółtawe i opatrzone komentarzem (oczekuje). Wypowiedzi nie dostarczone w ogóle (np. klasyfikowane jako spam) mają czerwone zabarwienie i oznaczone są jako (nie dostarczono).

Dośą ciekawą funkcją, niespotykaną w innych klientach GG jest możliwośą wykrycia osób, które mają nas na swojej liście kontaktĂłw. Wynika to z pojawiającego się na serwerach GG błędu, powiadamiającego nas o istnieniu takich osób. Funkcja ta zwana jest pukaniem, a dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instrukcje.